Allergiklinikken Sorø

Hvad er akupunktur:

Akupunktur betyder: at gennembryde huden med en nål, ganke enkelt. Derimod er der mange forskellige former for akupunktur, og de har alle et formål, nemlig at understøtte kroppen i at hele sig selv, da kroppen er designet til ved de rette livsvilkår og selvfølgelig også genetiske forhold, at kunne lave sig selv. Når kroppen reagerer med sygdom eller andre gener, kan den ikke længere  reparere sig selv, og det er der, at akupunkturen ofte kan hjælpe til.

Der findes TCM/TKM, betegnet som traditionel kinesisk medicin, akupunktur via kroppens meridianer, og der kan ligeledes indgå urter, kost, moxa mv i behandlingen. Det er en mere end 4000 år gammel behandlingsform, og den bygger på ligevægten mellem yin og yang. Dvs at hjælpe kroppen til at holde sig i balance, ved at være og leve i balance så vidt muligt.

Kejserens akupunktur er forgængeren til TCM, idet den opstod ved den kinesiske kejsers hof/livlæge, og der blev udgivet den gule kejsers lærebog i intern medicin, som var den første lærebog, og forgængeren til det vi idag kender som TCM. Der var et fåtal, som kendte til kejserens akupunktur, og så vidt vides kun 12 tilbage i hele verden.  De er oplært af den direkte efterkommer af hoflægen for den sidste kinesiske kejser, og en af dem er Tommy Iversen. Jeg er efteruddannet af Tommy Iversen, og bruger en såkaldt "sundhedsbehandling" eller rettere jævndøgnsbehandling, så kroppen holder sig i balance.

Jeg er ligeledes uddannet i mange moderne akupunktur metoder som Acunova, Aculine, Acucronic, Acuspine, Acustomach, Akuking, Acudna, samt Eciwo. Mange af disse metoder er meget effektive og giver hurtigt resultat, og er især brugt i øjenakupunkturen til kroniske øjenlidelser herunder især AMD, Grøn stær, RP samt mange andre øjenlidelser. De øjenlidelser, som der ikke pt er behandling imod, er nærsynethed, skelen og farveblindhed.

Øreakupunktur bruges også i klinikken med godt resultat, og generelt vurderer jeg klienten ved den første samtale, hvor der bliver stillet en diagnose set fra et akupunktur synspunkt. Jeg vælger så en eller flere af metoderne, enten alene eller i kombination, da behandlingen altid er individuelt sammensat efter klientens behov.

Ved smertebehandling ses og føles behandlingen ofte meget hurtigt, tit ved første behandling oplever klienten en væsentlig bedring. Der vil som regel blive behandlet minimum 3 gange før det vurderes, om klienten har gavn af behandlingen, hvilket er i ca 85 % af tilfældende. Er man ramt af uhelbredelig genetisk betinget sygdom, kan tilstanden naturligt ikke helbredes, men bedres i henhold til smerter. Ofte mangler klienterne også mikronæringsstoffer, hvilket kan være en modspiller til behandlingen. I disse tilfælde anbefales der også kosttilskud.

Børn og personer med nåleskræk kan også behandles med akupunktur, der kan bruges specielle børnenåle,  eller laser behandling, som er helt smertefrit. Helt små børn vil altid blive behandlet med laser.

Er der bivirkninger ved akupunktur?

Du vil ofte ikke opleve nogen bivirkninger efter akupunkturbehandling, måske kan du være lidt mere træt, eller din urin kan lugte mere kraftigt, dette er helt ufarligt og normalt, men er et tegn på, at kroppen er i gang med kropslige processer.

Se mere om bivirkninger  HER

INFO FØR BEHANDLING:

Ved behandling med akupunktur kan du evt. medbringe eget rent lagen, ligesom det er en god ide med løse bukser, der kan komme op over knæet. 

Vær opmærksom på karantæneregler, hvis du er bloddonor.

Der bruges sterile engangsnåle ved behandlingen.

 

Tilskud til akupunktur

Jeg er registreret alternativ behandler i akupunktur, omtalt som RAB i brancheforeningen DAKOBE. Når man vælger en alternativ behandler, er det en god ide, at vælge en registreret behandler, da det ofte opfattes som en slags blåstempling, et kvalitetsstempel på, at behandleren opfylder uddannelsesmæssige krav udstedt af Sundhedsstyrelsen samt god etik. Man kan få tilskud hos Sygesikringen Danmark, hvis man er medlem her, og behandleren er RAB. Ligeledes kan man få tilskud eller helt dækket sine behandlinger, hvis man har en sundhedsforsikring i et forsikringsselskab, hvis behandleren er RAB. Du skal forhøre dig hos dit forsikringsselskab, om de dækker dine behandlinger, da der hos nogle selskaber forskelsbehandles, uanset om behandleren er RAB.

RAB ordningen er under Sundhedsstyrelsen, som godkender de Brancheforeninger, som kan godkende behandlere til RAB. DAU er en af disse godkendte foreninger.

RAB-registreringen er reguleret ved en lov og bekendtgørelse,

Lov Nr. 351 af 19/05/2004: RAB-registrering:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9900

 

 

 

 


 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk