Allergiklinikken Sorø

Bioresonans/frekvensterapi.

 

Jeg bruger et PC program, et såkaldt bio-resonans terapi program, som er en energimæssig analyse og behandlingsmetode, hvor klienten forbindes med måleudstyret gennem elektroder sat på kroppen bestemte steder. Det er et fuldautomatisk computersystem, som måler og korrigerer selvstændigt, og jeg har ingen indflydelse på analysen. Programmet måler selv, hvornår der er givet nok behandling, så overbehandling undgåes. Vores krop udsender udsender den en pulserende elektromagnetisk frekvens, og programmet er bygget til at opfange disse frekvenser i vores bio felt, som vi alle har udenom kroppen, men som ikke er synligt. Nogle kalder det aura, nogle påstår at kunne mærke andres bio felt. Vores sunde raske krop udsender disse frekvenser, og alle vores celler og organer har deres eget frekvensmønster.

Såfremt vi bliver syge eller psykisk i ubalance, vil disse forstyrrelser afspejle sig i vores frekvensmønster. Programmet måler disse frekvenser ved at sende frekvenser ind til kroppen, og det måler, om kroppen opfatter frekvensen, som skal være indenfor normalområdet. Såfremt der er afvigelser, kan programmet måle dette, og det vil automatisk sende de rette frekvenser ind til kroppen, hvorved ubalancerne ophæves og afbalanceres. Programmet har indkodet over 300.000 bioresonans mønstre, som passer til biologiske aktiviteter. Når programmet sender de frekvenser ind ti kroppen, som retter op på de "syge" organer eller celler, bliver kroppens selvhelbredende evne aktiveret, og kroppen afbalanceres.

Bioresonans bruges også indenfor medicinsk diagnose, eks ved måling af EEG eller andre former for scanning.

Der anbefales at behandle 1-4 gange pr. måned før symptomer enten aftager, forsvinder eller helt forsvinder. Man kan få foretaget "sundhedsscanninger", og behandlingerne tager fra 1-1,5 time, hvor programmet selv måler og afbalancerer. Sundhedstjek, hold kroppen iorden.

Man kan også lave specifikke behandlinger, til behandling af ex. allergier, intolerancer, især fødevarer, smerter, bakterier, parasitter, virus og hovedpine samt skader.

Det er også vældig effektivt til rygestop, gerne i sambehandling med akupunktur. Her er 1-2 behandlinger ofte nok.

Det er også godt til brug af psykisk afbalancering ved angst og depressioner, indlæringsproblemer o. lign.

Jeg bruger meget tit programmet til støtteprogram i behandling af øjensygdomme.

Nogle oplever enkelte  udrensningssymptomer og mindre forværringer af diverse symptomer de efterfølgende dage, men det er tegn på, at kroppen reagerer på behandlingen.

OBS: Vigtigt -: Gravide samt personer med pacemaker og metalimplantater må ikke anvende bioresonansterapi.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk