Allergiklinikken Sorø

Emwave stressmanegement.

Stresshåndtering med emwave computersystem er et genialt teknologisk system, et system, der via din puls kan måle virkningen af stress i din krop. Via din puls måles din hjerterytme, og man kan se forandringerne i ens hjerterytme, alt efter om man er stresset eller har positive følelser. Dette kaldes hjerterytmevariabilitet, da vores hjerterytme påvirkes og ændres alt efter, hvilke slags følelser vi føler. Vores hjerterytmevariabilitet(de fine pulsændringer i tidsintervallerne mellem hjerteslagene) viser samspillet mellem vores hjerne/hjerte interaktion og påvirker også vores autonome nervesystem, der er påvirket af vores følelsesmæssige tilstand. Når vi er stressede udskilles stresshormoner fra hjernen, og er det den negative langvarige stresstilstand, påvirker det både organer og hele systemet, så sygdomme opstår. Dette er jo uønsket, og tilstanden kan måles, så du kan se din tilstand på skærmen.  Følelser og tanker er grundlæggende bagved stresshåndtering, da du via dine følelser kan ændre ved en stresstilstand. Følelser er faktisk grundlæggende årsag til sygdom, så kan man lære at ændre sine negative følelser og tilstand til positive, kan man tale om, at hele organismen forbedres. 

Føler vi negative følelser påvirker det vores hjerterytme, og negative følelser kan være: Angst, Vrede, Irritation,Bekymring,Spænding.

 • Dette giver en usammenhængende og uregelmæssigt hjerterytme mønster, som igen har en negativ indvirkning på dit helbred, velvære, hjernefunktion og hele kroppen. 

  I optimal tilstand er vores hjerterytme mønster harmonisk  og organiseret, hvorved vi får en høj tilstand af ”kohærens” = mindre stress. I denne positive tilstand vil hele kroppen blive positivt fysisk påvirket som:  Der sendes stressreducerende signaler til hjernen,  Hormonbalancen stimuleres/afbalanceres,  Reaktions og koordinationsevnen påvirkes,  Immunsystemet påvirkes, påvirker den generelle følelse af velvære. Når man er i en kohærent tilstand også kaldet ”Zonen”,  vil man få øget energi og mindre stress. Det er i denne tilstand, at hele systemet (centralnervesystemet/hjerne/hjertefunktion/immunforsvaret og hormonsystemet arbejder effektivt og harmonisk). 

 • Hvordan opnår man mere kohærens/mindre stress? 

 • Det er en teknik, som kan læres både ved vejrtrækningsteknik og lære at føle den positive tilstand. Man kan øve sig, ligesom man mediterer, og vejrtrækningen foregår i 3 faser:

 • 1.  Træk vejret dybt men uden at anstrenge dig, fokuser herefter på dit hjertecenter.

 • 2. Hold fokus på dit hjerte, imens du trækker vejret roligt og dybt og uanstrengt. Når du trækker vejret ind og ud, så forestil dig, at luften kommer ind og ud gennem dit hjerte. Brug gerne en visualisering i denne fase, og træk vejret på en rolig rytmisk måde. Brug gerne en visualisering i denne fase, og træk vejret på en rolig rytmisk måde.

 • 3. Derefter skal du nu prøve at føle en positiv følelse. Det er ikke nok bare at tænke det, følelsen skal føles. Det er nemmest, hvis man bruger de omsorgsfulde følelser, som man har overfor, personer, dyr, eller noget man holder af. Taknemmelighedsfølelsen samt glæde og kærlighed er gode at arbejde med. 

 • Man kan øve teknikken i ca 15 minutter hver dag eller indtil ”det sidder der”. Man kan så i klinikken via øresensor få målt sin hjerterytme og se, om man kan komme i ”Zonen”. Selv om man øver sig derhjemme, kan man opleve, at man med øresensoren på stadig er i det lave niveau i starten, hvilket er normalt. Man kan lære at skifte sin følelsesmæssige tilstand til positiv, og du vil se, at din hjerterytme vil ændre sig i processen, og du vil gennem sessionerne lære at skifte fra lav til høj tilstand uden besvær, og du vil ofte lære at mærke, når du kommer i den høje tilstand.Derefter er det så meningen, at du gennem træning og øvelse vil lære hurtigt at komme i ”Zonen”. Når du har lært det, kan du i en periode øve med en mobil udgave af emwave, som du lejer af klinikken. Det er så meningen, at du kan øve dig i at komme i ”Zonen” i dine hjemmevante omgivelser, på arbejdet, i omgangen med dine dyr, eller hvor du nu har brug for det, for at blive mindre stresset.

 • Hvilke situationer kan det gavne mig at lære stressreducering med emwave? 

 • Da det er bedre at forebygge end at helbrede, kan man med fordel lære at anvende emwave ved:

 • Hvis du har været gået ned med stress, få afbalanceret dit fysiske og mentale system.Hvis du har problemer med søvnløshed, angst, bekymringer og frygt.Stressende arbejdssituationer, arbejdsplacering, ex. Åbne kontorer,Eksamen, udfordringer, foredrag, forandringer, flytninger.Sygdom,Fyring/frustration heraf.Urolige børn, indlæringsvanskeligheder, Koncentrationsbesvær.

 •  

 • Børn og emwave.

 • Børn kan sagtens få gavn af emwave. Har man urolige børn, børn med koncentrationsbesvær, indlæringsbesvær, børn med tendens til ADHD mv, er der indlagt interaktive spil til træning af børn.

 • Se hvordan emwave kan bruges på børn ex. skole og indlæring  HER.

 •  

 • Dokumentation. 

 • Bagved emwave ligger over 19 års forskning, så er du interesseret i forskning:

 • Så læs mere HER

 • Se en kort oversigt over de forskellige funktioner i emwave HER 

 • Se hvordan med emwave HER 

 •  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk